PrevUpHomeNext

Struct unichar_compose_data_entry

boost::unicode::ucd::unichar_compose_data_entry

Synopsis

// In header: <boost/unicode/ucd/compose.hpp>


struct unichar_compose_data_entry {
  const char32 * decomp;
  char32 ch;
};

PrevUpHomeNext